illusztáció

Tájékoztató a PRO V1TA Első Magyar Kiegészítő Egészségpénztár „f.a.” pénztártagjai számára

2018. 06. 29.

Budapest, 2018. június 29. – A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) tájékoztatja a PRO V1TA Első Magyar Kiegészítő Egészségpénztár „f.a.” pénztártagjait, hogy más Pénztárhoz történő átlépésről, vagy egyenleg kifizetésről postai értesítések kerültek kiküldésre.

A PRO V1TA Első Magyar Kiegészítő Egészségpénztár „f.a.” (továbbiakban: Pénztár) felszámolási eljárásban a felszámoló a Pénztártagok részére értesítést küldött postai úton.

Mint ismert, a Pénztár tevékenységi engedélyét a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság a H-JÉ-IV-47/2016. sz. határozatával visszavonta és kezdeményezte a Pénztár felszámolással történő jogutód nélküli megszüntetését. A felszámolási eljárás lefolytatására a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény alapján, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényben foglalt különös szabályok figyelembe vételével került sor.

A felszámolás kezdő időpontjától a Pénztár új tagot nem vehet fel, tagdíjat nem szedhet, a folyamatba tett kifizetéseket szünetelteti. A felszámolás kezdő időpontjában a pénztári tartalékokhoz tartozó eszközök listái azonnal lezárásra kerültek, azok a felszámoló részére átadásra kerültek. Jelen eszközök külön kezelendők, és azok csak a fedezeti tartalékkal szemben fennálló tagi, hozzátartozói, illetve kedvezményezetti követelések kielégítése után használhatók fel egyéb kötelezettségek kielégítésére.

A törvény előírása szerint a tagi viszonyból származó kötelezettségeket a felszámolási költségeket követően kell kielégíteni.

A felszámoló feladata az adósi- és a tagi vagyon felmérése, ezt követően a tagoknak járó összegek kifizetése.

A Pénztártag két lehetőség közül választhat:

1. A Pénztagnak lehetősége van más, hasonló tevékenységet folytató Pénztárhoz átlépni.

Ebben az esetben az átlépési nyilatkozat átvevő Pénztár által aláírt példányát az aláírást követő 8 napon belül a felszámoló Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. - Prov1ta Egészségpénztár „f.a.” 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. címére – a borítékra ráírva, „PRO V1TA” – megküldeni szíveskedjen.

2. Amennyiben a Pénztártag nem kíván átlépni másik Pénztárba, hanem egyenlege kifizetését kéri, mind személyi jövedelemadó (szja), mind egészségügyi hozzájárulás (eho) fizetési kötelezettség fogja terhelni.

Ebben az esetben a postai levelek kézhezvételét követő 8 napon belül a felszámoló Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft - Prov1ta Egészségpénztár "f.a." 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. címére – a borítékra ráírva, „PRO V1TA” - megküldeni szíveskedjen kilépési szándékáról szóló nyilatkozatát. A felszámoló kéri, hogy a kilépni kívánó Pénztártag küldje meg az elérhetőségét, azaz lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, illetve bankszámlaszámát, ahová az egyenlege utalását kéri.

A felszámoló tájékoztatja a T. Pénztártagokat, hogy mindkét esetben a Pénztártagnak járó egyenleg kiadására a felszámolási eljárás befejezésével – a zárómérleg bírósági jóváhagyását követően - kerül sor.

A zárómérleg fordulónapja várhatóan 2018. július 31. napja, ezért a felszámoló felhívja a Pénztártagok figyelmét, hogy amennyiben legkésőbb 2018. július 31. napjáig nem nyilatkoznak átlépési vagy kilépési szándékukról, úgy tagi egyenlegük bírósági letétbe kerül.

A felszámoló felhívja azon T. Pénztártagok figyelmét, hogy akiknek postai úton „Azonosítási adatlap”-ot (http://psfn.hu/felszamolasi-hirek/PROV1TA.html) küldött meg, azt a személyes azonosításkor kitöltve a felszámoló számára visszahozni szíveskedjenek.Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.