illusztáció

AlbaLeasing Zrt. "f.a."

2018. 03. 09.

Budapest, 2018. március 09. – A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. az egyszerűsített felszámolás szabályainak megfelelően felhívja az AlbaLeasing Pénzügyi Szolgáltató Zrt. „f.a.” (Adós) hitelezőinek figyelmét arra, hogy ha bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az Adós ingatlan- vagy más vagyonáról, azt írásban jelezze a felszámolóbiztosnak.

A Fővárosi Törvényszék 34.Fpk.01-13-001750/13. számú végzésével, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete határozata alapján elrendelte az AlbaLeasing Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (8000 Székesfehérvár, Palotai út 4. Cégjegyzékszám: 07 10 001270, Adószám: 11881670-2-07) adós pénzügyi intézmény felszámolását. Az eljárás kezdete 2013. szeptember 16. napja. A Törvényszék felszámolóként a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.- t rendelte ki. A felszámoló szervezet által kijelölt felszámolóbiztos 2016. május 05. napjától dr. Strasser Csaba Gábor.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 63/B.§ (1) bekezdése alapján - mivel az adós vagyona a felszámolási költségekre sem nyújt fedezetet - a felszámoló egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván benyújtani a Törvényszékhez.

A Cstv. 63/B.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), illetve segítséget tud nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt a felszámolónak 15 napon belül szíveskedjék írásban bejelenteni.Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.