illusztáció

Quaestor ügyfelek: fontos határidőre hívja fel a figyelmet a felszámoló

2017. 10. 18.

Budapest, 2017. október 18. – A felszámoló tisztelettel felhívja azon QUAESTOR ügyfelek figyelmét, akik a vagyonkiadás kapcsán még nem rendelkeztek, hogy az ügyfélvagyon kiadással összefüggő ügyintézési lehetőséget 2017. december 31. napjáig tudja biztosítani a vidéki helyszíneken. Ezt követően az ügyfélvagyon kiadására személyesen már csak a QUAESTOR budapesti kiadási irodáján lesz lehetőség.

A QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” (QUAESTOR) azon ügyfelei, akik még nem rendelkeztek a vagyonkiadással összefüggésben kiadható pénzeszközeik átutalásáról illetőleg pénzügyi eszközeik transzferálásáról, már csak 2017. december 31. napjáig járhatnak el a lakóhelyükhöz közeli pénzintézetnél, tekintettel arra, hogy a kiadási tevékenységet elősegítő szerződések ez év végével lejárnak.

A felszámoló felidézi az alábbi közleményeit, mellyel kapcsolatban az ügyfelek figyelmét és együttműködését kéri: - 2017. január 4-i közlemény, amely arról nyújt tájékoztatást, hogy a QUAESTOR megállapodást kötött egy országos lefedettségű pénzintézeti csoporttal annak érdekében, hogy az ügyfelek lakóhelyükhöz közel adhassák meg megbízásaikat a kiadható pénzeszközeik és pénzügyi eszközeik tekintetében. - 2017. július 10-i közlemény, amely arról értesít, hogy a befektetési jegyekkel rendelkező ügyfelek hatékonyabb vagyonkiadása érdekében a QUAESTOR felszámolója és az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. között együttműködési megállapodás jött létre. A fenti közleményeket követően az ügyfelek személyes tájékoztató levelet kaptak a részükre kijelölt fiókról, valamint a kiadás részleteiről és a szükséges tudnivalókról.

A felszámoló kéri, hogy kérdés esetén az ügyfélszámlák rendezése érdekében vegyék fel a kapcsolatot a QUAESTOR munkatársaival a 06/1/299-9975 telefonszámon, vagy keressék fel a fentiekben említett tájékoztató levélben kijelölt fiókot.

Azon ügyfelek, akik kiadható vagyonnal rendelkeznek és esetlegesen még nem kapták meg a személyre szóló tájékoztató levelüket, szíveskedjenek ezt a fenti telefonszámon jelezni, vagy amennyiben ez könnyebbséget jelent, ezen ok megjelölésével megküldeni lakóhelyét/értesítési címét/telefonszámát a QUAESTOR@PSFN.HU e-mail címre, vagy postai úton a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” 1550 Budapest, Pf.:194. címre. Írásbeli megkereséseiken legyenek szívesek feltüntetni a következő mondatot: „Személyre szóló vagyonkiadási tájékoztató levél iránti igény”.

2017. december 31. napját követően személyes ügyintézésre kizárólag a QUAESTOR budapesti kiadási irodáján lesz lehetőség, előre egyeztetett időpontban.

A felszámoló egyúttal tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a közjegyzői megbízásokat a jövőben is elfogadja.

Amennyiben a tisztelt Ügyfél a QUAESTOR kiadási irodáján személyesen kíván eljárni, az erre vonatkozó igényét az IDOPONT@QEPFA.HU email címre küldheti meg a kiadással érintett pénzeszközök és pénzügyi eszközök tulajdonosa nevének és telefonos elérhetőségének megadásával. A megküldést követően a felszámoló munkatársai felveszik a kapcsolatot az időpont egyeztetése érdekében.

A felszámoló emlékeztet, hogy az ún. Quaestor kötvénnyel rendelkező ügyfelek nyilvántartásba vett igényeinek kielégítésére a felszámolási eljárás szabályai vonatkoznak, így jelen vagyonkiadási eljárásban ezek kifizetésére nincs lehetőség.Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.