illusztáció

Állomány-átruházást követően felszámolás alatt a STRATEGON Értékpapír Zrt.

2017. 09. 28.

Budapest, 2017. szeptember 28. – Az MNB előzetes engedélye alapján a STRATEGON a CODEX Értéktár Zrt.-re ruházta át szerződéses állományának azon részét, amely vonatkozásában a rendelkezésre jogosult ügyfelek ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tettek. Az MNB ezzel a folyamattal párhuzamosan visszavonta a befektetési vállalkozás tevékenységi engedélyeit és kezdeményezte annak felszámolását, amelynek alapján a Fővárosi Törvényszék elrendelte a STRATEGON felszámolását. A felszámolás kezdő időpontja 2017. szeptember 25. napja.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyét követően a CODEX Értéktár Zrt. vette át a STRATEGON Értékpapír Zrt. (STRATEGON) által korábban kezelt befektetési eszközállományból azon szerződéses kötelezettségek állományát, amely kapcsán az érintett ügyfelek - a vonatkozó jogszabályok szerinti tájékoztatásra figyelemmel - ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tettek. Azon szerződéses állomány tekintetében, ahol az érintettek nem, vagy határidőn túl, esetleg hiányos tartalommal nyilatkoztak, az állomány-átruházás automatikusan létrejött, rájuk nézve ezen eljárás azonban semmilyen költséget nem keletkeztetett. Mint azt korábban közzétettük, az állomány-átruházás zökkenőmentességét - a STRATEGON-nak a piacról történő szabályozott kivezetése érdekében - 2017. június 30-ától a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) által kijelölt felügyeleti biztos koordinálta.

Röviden utalva a korábbi hírekre, az MNB 2017. május 4-én függesztette fel a STRATEGON tevékenységét, annak szavatolótőke-problémái miatt. Az MNB ekkor határozatában rögzítette azt is, hogy a felfüggesztés a STRATEGON ügyfél-kötelezettségeinek igazolt teljesítéséig, vagy pedig az állomány más befektetési vállalkozás általi átvállalásának igazolásáig tart. Ezt követően az MNB a már sikeresen lezárult állomány-átruházással párhuzamosan, határozatában visszavonta a STRATEGON tevékenységi engedélyét és kezdeményezte a Fővárosi Törvényszéken a felszámolás elrendelését.

A Fővárosi Törvényszék a Cégközlönyben 2017. szeptember 25. napján közzétett végzésével rendelte el a STRATEGON felszámolását, felszámolóként a PSFN-t jelölte ki. A felszámolás kezdő időpontja 2017. szeptember 25. napja, a STRATEGON felszámolóbiztosa dr. Makó Péter György.

A STRATEGON felszámolása kapcsán csekély számban vannak vitatott, illetve a befektetési vállalkozás által nem vitatott, már lejárt követelések is. A STRATEGON elszámolási vitában áll egy brit – az angol pénzügyi felügyelet felügyelési hatáskörébe tartozó – letétkezelővel egy „white label” megállapodása (ahol a hazai társaság saját nevében nyújtja ügyfelei részére külföldön a kereskedés lehetőségét) kapcsán érintett kisszámú ügyfelét illetően. Ennek az elszámolási vitának a rendezése érdekében a felszámolási eljárásban kell a további lépéseket megtenni.

Jelen közleményünkben felhívjuk a STRATEGON hitelezőinek figyelmét arra, hogy a felszámolási eljárásra a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályai az irányadóak, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) vonatkozó rendelkezéseiben foglalt eltérésekkel.

Ennek alapján a STRATEGON felszámolási eljárásában a hitelezői igénybejelentés határideje a Cégközlönyben történt közzétételtől számított 40 nap, azaz 2017. november 4. napja, tekintettel azonban arra, hogy ez a nap hétvégére esik, a határidő 2017. november 6. napján jár le (ezen a napon kell legkésőbb postára adni az igénybejelentést). A Bszt. értelmében nyilvántartásba-vételi díjat (regisztrációs díjat) a hitelezői igény benyújtásával összefüggésben nem kell fizetni.

A hitelezői igénybejelentést az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.,
mint a STRATEGON Értékpapír Zrt. „f.a.” felszámolója
dr. Makó Péter György felszámolóbiztos részére

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. em.

A felszámolási eljárás további fontosabb részleteiről honlapunkon fogunk tájékoztatást nyújtani.Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.