illusztáció

Elindult a Dimenzió egészség- és önsegélyező állományának átruházása

2017. 03. 17.

Budapest, 2017. március 17. – A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (továbbiakban: DIMENZIÓ) felügyeleti biztosa 2017. március 16. napján pályázati felhívást tett közzé a DIMENZIÓ egészség- és önsegélyező állományának átruházására.

A DIMENZIÓ felügyeleti biztosa elindította a DIMENZIÓ biztosítási tevékenysége körébe nem tartozó egyéb tevékenységgel kapcsolatos - tagsági jogviszonyon alapuló - jogok és kötelezettségek összességének (a továbbiakban: egészség- és önsegélyező állomány) az átruházását. Az állomány-átruházásra az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (továbbiakban: Öpt.) 72/A. § (1) bekezdése szerinti felügyeleti biztosi döntés alapján kerül sor.

Az állományátruházás elsődleges célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő tagok érdekeinek a védelme érdekében az egészség- és önsegélyező állomány megfelelő irányítású, fenntartható működési modellel rendelkező, a Magyar Nemzeti Bank által ellenőrzött egészség- és önsegélyező pénztárhoz kerüljön. A pályázaton az Öpt. 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott egészség- és önsegélyező pénztárak vehetnek részt.

Az állományátruházás részletes szabályai a DIMENZIÓ honlapján érhetők el (dimenziobiztosito.hu). A pályázati felhívásról a felügyeleti biztos levélben is tájékoztatja a lehetséges piaci szereplőket. A felügyeleti biztos a nyilvános ajánlattételi felhívás alapján lefolytatott eljárásban választja ki, és fogadja el azon ajánlatot, amely – a tagok érdekeinek védelmére is tekintettel – az ajánlatban foglalt összes feltételek figyelembevételével a legkedvezőbb, és akivel az állomány-átruházásra vonatkozó megállapodást megköti.

Az egészség- és önsegélyező szolgáltatást igénybe vevő tagoknak az állományátruházás kapcsán jelenleg nincs teendőjük.

Az állományátruházási eljárásról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk.Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.