illusztáció

A Gondoskodás Önsegélyező Pénztár „f.a.” felhívása

2017. 02. 16.

Budapest, 2017. február 16. – A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. az egyszerűsített felszámolás szabályainak megfelelően felhívja a Gondoskodás Önsegélyező Pénztár „f.a.” (Adós) hitelezőinek figyelmét arra, hogy ha bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az Adós ingatlan- vagy más vagyonáról, azt írásban jelezze a felszámolóbiztosnak.

A Fővárosi Törvényszék 23. Fpk.3673/2016/2. számú végzésével, a Magyar Nemzeti Bank határozata alapján elrendelte a Gondoskodás Önsegélyező Pénztár (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 20. II/7., nyilvántartási szám: 01-04-0000297) felszámolását. A határozat meghozatalának napja 2016. október 27. A Törvényszék felszámolóként a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.- t jelölte ki. A felszámoló szervezet által kijelölt felszámolóbiztos dr. Strasser Csaba Gábor.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 63/B.§ (1) bekezdése alapján - mivel az adós vagyona a felszámolási költségekre sem nyújt fedezetet - a felszámoló egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván benyújtani a Törvényszékhez.

A Cstv. 63/B.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), illetve segítséget tud nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt a felszámolónak 15 napon belül szíveskedjék bejelenteni.Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.