illusztáció

Tájékoztató a Dimenzió önsegélyező állományának átruházásáról

2017. 02. 14.

Budapest, 2017. február 14. – A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (továbbiakban: PSFN) tájékoztatja a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (továbbiakban: DIMENZIÓ) érintettjeit, hogy a felügyeleti biztosok döntése alapján az önsegélyező állomány a tagok érdekeinek védelme érdekében átruházásra kerül egy, a törvényben meghatározott egészség- és önsegélyező pénztárhoz. Az új szolgáltató kiválasztása nyilvánosan, pályázati úton történik.

A DIMENZIÓ felügyeleti biztosai az önsegélyező szolgáltatást igénybe vevő tagok érdekeinek védelme érdekében azt a döntést hozták, hogy az önsegélyező állomány az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 72/A. §-ában foglaltak alapján az Egyesületnek a biztosítási tevékenység körébe nem tartozó egyéb tevékenységgel kapcsolatos – tagsági jogviszonyon alapuló – jogainak és kötelezettségeinek összessége kerüljön átruházásra egy, a törvényben meghatározott egészség- és önsegélyező pénztárhoz.

A Magyar Nemzeti Bank e döntés alapján az állományátruházás céljából módosította a H-JÉ-II-60/2016. számú Határozatával kirendelt felügyeleti biztosok megbízólevelét.

Az új szolgáltató kiválasztása nyilvánosan, pályázati úton történik. A pályázat rövidesen kiírásra kerül.Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.