illusztáció

QUAESTOR: országos szintre terjeszti az ügyfélvagyon kiadását a felszámoló

2017. 01. 04.

Budapest, 2017. január 04. – A felszámoló felgyorsítja a QUAESTOR ügyfeleinek vagyonkiadását: Budapesten kívül az ország számos pontján megnyílik a lehetőség, hogy azok az ügyfelek, akik még nem rendelkeztek a vagyonkiadás során, intézkedhessenek kiadható pénzeszközeik átutalásáról illetőleg pénzügyi eszközeik transzferálásáról. Az új kiadási eljárásról az ügyfelek értesítő levelet kapnak, ezért a felszámoló kéri az időközben a személyes adatokban bekövetkezett változások mielőbbi bejelentését.

A QUAESTOR Értékpapír Zrt. "f.a." megállapodást kötött egy országos lefedettségű pénzintézeti csoporttal annak érdekében, hogy az ügyfelek lakóhelyükhöz közel adhassák meg megbízásaikat a kiadható pénzeszközeik és pénzügyi eszközeik tekintetében.

A felszámoló felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy az új kiadási eljárás során az ügyfelek személyes tájékoztató levelet kapnak a részükre kijelölt fiókról, valamint a kiadás részleteiről és a szükséges tudnivalókról. A tájékoztató levél tartalmazni fogja azon vagyonelemek felsorolását, amelyek felől jelen eljárás során rendelkezni tudnak. A kiadási folyamat ütemezetten történik, ezért a felszámoló kéri az ügyfelek szíves türelmét a tájékoztató levél kézhezvételéig.

Amennyiben Ön kiadható vagyonnal rendelkezik és lakhelye/értesítési címe/telefonszáma a QUAESTOR Értékpapír Zrt. "f.a.” nyilvántartási rendszerében szereplő adatokhoz képes változott, úgy az új elérhetőségeit mielőbb szíveskedjen megküldeni a QUAESTOR@PSFN.HU e-mail címre.

A hagyaték körébe tartozó ügyfélvagyon kiadására - a speciális eljárására tekintettel - továbbra is a QUAESTOR budapesti kiadási irodáján személyesen vagy postai úton közjegyző által hitelesített megbízás benyújtásával van lehetőség. A személyes ügyintézés előre egyeztetett időpontban történik, az erre vonatkozó igényt az IDOPONT@QEPFA.HU email címre küldheti meg az érintett, nevének és telefonos elérhetőségének megadásával.

A felszámoló egyúttal tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a közjegyzői megbízásokat a jövőben is elfogadja, de tekintettel a fenti, területileg kiterjesztett kiadási eljárásra, ezek benyújtása már nem indokolt. A felszámoló felhívja az ügyfelek figyelmét arra, hogy a kiadásra kerülő pénzeszközök és pénzügyi eszközök átutalási és transzferálási költsége tekintetében továbbra is az Üzletszabályzat 11.4. pontjának rendelkezése, továbbá az Üzletszabályzat mellékletét képező Kondíciós listában foglaltak az irányadóak.

(http://www.quaestor.hu/penzugyek/hirdetmenyek-uzletszabalyzatok
https://www.quaestor.hu/sites/default/files/pdf/qep/qep-usz-kondicios-lista.pdf).

A felszámoló emlékeztet, hogy az ún. Quaestor kötvénnyel rendelkező ügyfelek nyilvántartásba vett igényeinek kielégítésére a felszámolási eljárás szabályai vonatkoznak, így jelen vagyonkiadási eljárásban ezek kifizetésére nincs lehetőség.Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.