illusztáció

Értesítés a BUDA-CASH Brókerház Zrt. "f.a." állomány-átruházásának engedélyezéséről

2016. 09. 09.

Budapest, 2016. szeptember 09. — A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) tájékoztatja a BUDA-CASH Brókerház Zrt. "f.a." (Buda-Cash) ügyfeleit, hogy az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (NHB Bank) és a Buda-Cash közötti részleges állomány-átruházási szerződést a Magyar Nemzeti Bank 2016. szeptember 2-án jóváhagyta. Az állomány-átruházással az ügyfelek gyorsabban és egyszerűbben juthatnak vagyonukhoz.

A Buda-Cash felszámolója a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 137. §-a alapján idén januárban kezdeményezte a felszámolás alatt álló cég állomány-átruházási eljárását. Az eljárás során beérkezett érvényes pályázat alapján az NHB Bank és a Buda-Cash között részleges állomány-átruházási szerződés jött létre, amelyet a Magyar Nemzeti Bank 2016. szeptember 2-án hagyott jóvá. A határozat lehetővé teszi, hogy az ügyfelek vagyonkiadásának egyszerűsítése és gyorsítása érdekében elinduljon az állomány-átruházási folyamat.

Az állomány-átruházás során az ügyfelek teljes kiadható és tartozástól mentes pénz- és nem fizikai pénzügyi eszközállománya átadásra kerül az NHB Banknak. Ezt követően a Buda-Cash ügyfelei az NHB Bankkal állnak majd szerződéses kapcsolatban.

Az átruházásra kerülő állományról és az átruházás menetéről minden ügyfél levelet kap a felszámolótól, amely tartalmazni fog egy részletes tájékoztatót az állomány-átruházási folyamatról és egy friss egyenlegközlőt.

Az állomány-átruházásban való részvétel nem kötelező.

Ha az ügyfél az NHB Bank személyét és üzletszabályzatát elfogadja, további teendője nincs. Ebben az esetben az értesítő levél keltezésétől számított 60. napon (állomány-átruházás határnapján) az állomány-átruházás megtörténik. Az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető, kiadható pénzügyi eszköz és pénzeszköz automatikusan az NHB Bank kezelésébe kerül, és arra az NHB Bank üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak.

Abban az esetben, ha az ügyfél más befektetési vállalkozás, hitelintézet kezelésére kívánja bízni eszközeit, az értesítő levél kézhezvételétől számított 30 napon belül erről írásban kell nyilatkoznia. A felszámoló kéri, hogy az ügyfél a Társaság (BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt", 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) részére szíveskedjen írásbeli nyilatkozatában megküldeni az alábbi információkat:

  • az NHB Banktól eltérő befektetési vállalkozás, hitelintézet megnevezését, ahol értékpapírszámlával rendelkezik;
  • az ott vezetett értékpapírszámla, értékpapír-letéti számla, és a befektetéshez kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítására szolgáló számla számát.

Amennyiben az ügyfél a fent meghatározott határidőn belül nem, vagy a fent megjelölt követelményekhez képest hiányosan küldi meg nyilatkozatát, akkor a Bszt. 141.§-ában foglaltak értelmében az ügyfél az NHB Bank személyét és üzletszabályzatát elfogadta.

Amennyiben a felszámolási eljárás során további, az ügyfelek számára kiadható vagyon válik hozzáférhetővé, arról a felszámoló közleményben ad majd értesítést. Az ilyen esetleges pénzügyi eszközök, pénzeszközök nem képezik a jelenlegi állomány-átruházás tárgyát.Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.